Y cyngor a democratiaeth > Presenoldeb yn y cyfarfod

Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mawrth, 1af Hydref, 2019 5.30 pm, Pwyllgor Craffu Polisi ac Adnoddau

Lleoliad:   Tŷ Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach

Cyswllt:    Sharon Hughes
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Councillor Mike Adams Aelod Y Pwyllgor Yn Mynychu
Councillor Mrs Elizabeth M. Aldworth Aelod Y Pwyllgor Yn Mynychu
Councillor Mrs Christine Forehead Aelod Y Pwyllgor Yn Mynychu
Councillor Miss Elaine Forehead Aelod Y Pwyllgor Ymddiheuriadau
Councillor Lindsey Harding Aelod Y Pwyllgor Yn Mynychu
Councillor Gary Johnston Aelod Y Pwyllgor Yn Mynychu
Councillor Gez Kirby Is Gadeirydd Yn Mynychu
Councillor Colin Peter Mann Aelod Y Pwyllgor Yn Mynychu
Councillor Brenda Miles Aelod Y Pwyllgor Yn Mynychu
Councillor James Pritchard Cadeirydd Yn Mynychu
Councillor John Ridgewell Aelod Y Pwyllgor Yn Mynychu
Councillor Roy Saralis Aelod Y Pwyllgor Ymddiheuriadau
Councillor Mrs Margaret Eiddwen Sargent Aelod Y Pwyllgor Ymddiheuriadau
Councillor John Taylor Aelod Y Pwyllgor Ymddiheuriadau
Councillor Lindsay Geoffrey Whittle Aelod Y Pwyllgor Yn Mynychu