Y cyngor a democratiaeth > Presenoldeb yn y cyfarfod

Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mercher, 14eg Tachwedd, 2018 2.30 pm, Cyngor Ymgynghorol Sefydlog ar Grefydd, Gwerthoedd a Moeseg Caerffili

Lleoliad:   Ystafell Ebwy , Tŷ Penallta, Tredomen, Ystrad Mynach

Cyswllt:    Rebecca Barrett
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Councillor Mrs Elizabeth M. Aldworth Aelod Y Pwyllgor Yn Mynychu
Councillor Gaynor Denise Oliver Aelod Y Pwyllgor Ymddiheuriadau
Councillor John Ridgewell Aelod Y Pwyllgor Yn Mynychu
Councillor Mrs Margaret Eiddwen Sargent Aelod Y Pwyllgor Ymddiheuriadau
Councillor Julian Simmonds Aelod Y Pwyllgor Yn Mynychu
Councillor John Taylor Cadeirydd Yn Mynychu
Miss H. Bartley Aelod Cyfetholedig Disgwyliedig
Mrs T. Lloyd Aelod Cyfetholedig Disgwyliedig
Mrs L. Strange Aelod Cyfetholedig Disgwyliedig
Mrs M. Jones Aelod o'r Cyhoedd Disgwyliedig
Ms R. Bradshaw Aelod Cyfetholedig Disgwyliedig
Mrs E. Hawthorn Aelod Cyfetholedig Disgwyliedig
Mrs J. Jones Aelod Cyfetholedig Disgwyliedig
Mr M. Western Aelod Cyfetholedig Disgwyliedig
Keri Cole Swyddog Disgwyliedig
Christina Harrhy Swyddog Disgwyliedig