Y cyngor a democratiaeth > Presenoldeb yn y cyfarfod

Presenoldeb yn y cyfarfod

Dydd Mawrth, 20fed Chwefror, 2018 5.30 pm, Pwyllgor Craffu Partneriaethau

Lleoliad:   Sirhowy Room, Penallta House

Cyswllt:    Charlotte Evans
 

Presenoldeb yn y cyfarfod
Mynychwr Rôl Presenoldeb Attendance comment
Councillor Mike Adams Aelod Y Pwyllgor Yn Mynychu
Councillor Mrs Elizabeth M. Aldworth Aelod Y Pwyllgor Ymddiheuriadau
Councillor Kevin Dawson Aelod Y Pwyllgor Ymddiheuriadau
Councillor Kevin Etheridge Aelod Y Pwyllgor Yn Mynychu
Councillor Mrs Christine Forehead Aelod Y Pwyllgor Ymddiheuriadau
Councillor Miss Elaine Forehead Aelod Y Pwyllgor Ymddiheuriadau
Councillor Lindsey Harding Aelod Y Pwyllgor Ymddiheuriadau
Councillor Gez Kirby Aelod Y Pwyllgor Yn Mynychu
Councillor Colin Peter Mann Aelod Y Pwyllgor Yn Mynychu
Councillor Mrs Dianne Price Is Gadeirydd Yn Mynychu
Councillor James Pritchard Cadeirydd Yn Mynychu
Councillor John Ridgewell Aelod Y Pwyllgor Yn Mynychu
Councillor Mrs Margaret Eiddwen Sargent Aelod Y Pwyllgor Yn Mynychu
Councillor Roy Saralis Aelod Y Pwyllgor Yn Mynychu
Councillor John Taylor Aelod Y Pwyllgor Yn Mynychu
Councillor Lindsay Geoffrey Whittle Aelod Y Pwyllgor Yn Mynychu
Ms Lowri Catrin Jones Aelod Cyfetholedig Ymddiheuriadau
Matthew Diggle Aelod Cyfetholedig Ymddiheuriadau
Kathryn Peters Swyddog Disgwyliedig
Cath Forbes-Thompson Swyddog Disgwyliedig
Mrs Sian Curley Cynrychiolydd Corff Allanol Ymddiheuriadau
Councillor Adrian Hussey Cynrychiolydd Corff Allanol Yn Mynychu