Y cyngor a democratiaeth > Rhestr o gyrff allanol

Rhestr o gyrff allanol

Mae nifer o fudiadau sy’n annibynnol o’r Cyngor ond maent yn cael effaith ar ei feysydd gwasanaeth.

Er mwyn i’r Cyngor allu cynnal partneriaethau effeithiol â nifer o’r mudiadau hyn mae cynrychiolwyr y Cyngor, sef gan amlaf yn gynghorwyr etholedig, yn eistedd ar amrywiaeth o bwyllgorau a fforymau sydd â chyfrifoldeb drostynt.

I ddod o hyd i’r manylion cyswllt ar gyfer cynrychiolydd y Cyngor ar gorff allanol penodol dilynwch y ddolen berthnasol.