Y cyngor a democratiaeth > Datganiadau

Datgan cysylltiad

 Declarations

Meeting:  Dydd Iau, 18fed Mawrth, 2021 5.00 pm - Cyngor

4. Hawliad Y Cyn-Brif Weithredwr I'r Tribiwnlys Cyflogaeth.

  • Cynghorydd David Vincent Poole - Personal and Prejudicial - Datganodd y Cynghorydd Poole fuddiant personol a rhagfarnus am ei fod wedi rhoi tystiolaeth i’r Person Annibynnol Dynodedig fel rhan o’r broses ymchwilio mewnol.