Y cyngor a democratiaeth > Datganiadau

Datgan cysylltiad

 Declarations

Meeting:  Dydd Mawrth, 7fed Tachwedd, 2023 5.30 pm - Pwyllgor Craffu Corfforaethol ac Adfywio

9. Cofrestr a Strategaeth Adeiladau Rhestredig mewn Perygl.

  • Cynghorydd Gary Johnston - Personal - Fe wnaeth y Cynghorydd G. Johnson ddatgan buddiant personol ar eitem 9 ar yr agenda gan ei fod yn Aelod o Cadw.