Y cyngor a democratiaeth > Datganiadau

Datgan cysylltiad

 Declarations

Meeting:  Dydd Mercher, 29ain Tachwedd, 2023 5.00 pm - Cyngor

6. Adolygiad Cymunedol – Cynigion Drafft.

  • Cynghorydd Anne Broughton-Pettit - Personal - Fe wnaeth y Cynghorydd A. Broughton-Pettit ddatgan buddiant personol gan ei bod yn Aelod o Gyngor Cymuned. Gan fod y buddiant yn un personol yn unig, nid oedd yn ofynnol iddi adael y cyfarfod ac roedd modd iddi gymryd rhan lawn yn y ddadl a'r bleidlais.

Meeting:  Dydd Mercher, 27ain Mawrth, 2024 5.00 pm - Cyngor

4. Canlyniad yr ymgynghoriad – Cynigion i Weithredu Premiymau Treth y Cyngor ar Eiddo Gwag Hirdymor ac Ail Gartrefi.

  • Cynghorydd Anne Broughton-Pettit - Personal - Fe wnaeth y Cynghorydd A. Broughton-Pettit ddatgan buddiant personol gan fod ganddi hi ail gartref yn y Fwrdeistref Sirol. Gan fod y buddiant yn un personol yn unig, nid oedd yn ofynnol iddi adael y cyfarfod ac roedd modd iddi gymryd rhan lawn yn y ddadl a'r bleidlais.