Y cyngor a democratiaeth > Datganiadau

Datgan cysylltiad

 Declarations

Meeting:  Dydd Iau, 9fed Mehefin, 2022 5.30 pm - Pwyllgor Craffu Tai ac Adfywio

5. Adolygu Polisi Rhent y Cyfrif Refeniw Tai.

  • Cynghorydd Amanda McConnell - Personal and Prejudicial - Datganodd y Cynghorydd A. McConnell fuddiant personol a rhagfarnus fel tenant y Cyngor ac, felly, gadawodd y cyfarfod wrth i'r eitem hon gael ei hystyried.

Meeting:  Dydd Mawrth, 29ain Tachwedd, 2022 5.30 pm - Pwyllgor Craffu Tai ac Adfywio

8. Taliadau Cyfrif Refeniw Tai - 2023/2024

  • Cynghorydd Amanda McConnell - Personal and Prejudicial - Datganodd y Cynghorydd A. McConnell fuddiant personol a rhagfarnus fel tenant y Cyngor ac, felly, gadawodd y cyfarfod wrth i'r eitem hon gael ei hystyried.

Meeting:  Dydd Iau, 23ain Chwefror, 2023 5.00 pm - Cyngor

5. Cynigion Cyllideb 2023/24.

  • Cynghorydd Amanda McConnell - Personal - Datganodd y Cynghorydd A. McConnell fuddiant personol gan ei bod yn Aelod o Bwyllgor Neuadd Bentref Machen a Chanolfan Gymunedol Graig-y-rhaca.