Y cyngor a democratiaeth > Datganiadau

Datgan cysylltiad

 Declarations

Meeting:  Dydd Mercher, 19eg Ebrill, 2023 5.00 pm - Cyngor

3. Terfyniad Gwirfoddol Arfaethedig o Gontract Menter Cyllid Preifat Ysgolion Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili.

  • Cynghorydd Ceri Wright - Personal - Fe wnaeth y Cynghorydd C. Wright ddatgan buddiant personol oherwydd bod ei mab yn mynychu Ysgol Gyfun Cwm Rhymni.

Meeting:  Dydd Mawrth, 7fed Tachwedd, 2023 5.30 pm - Pwyllgor Craffu Corfforaethol ac Adfywio

9. Cofrestr a Strategaeth Adeiladau Rhestredig mewn Perygl.

  • Cynghorydd Ceri Wright - Personal - Fe wnaeth y Cynghorydd C. Wright ddatgan buddiant personol ar eitem 9 ar yr agenda gan ei bod yn Aelod o Cadw.