Y cyngor a democratiaeth > Datganiadau

Datgan cysylltiad

 Declarations

Meeting:  Dydd Llun, 22ain Tachwedd, 2021 5.00 pm - Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd

4. Adroddiad Drafft Panel Taliadau Annibynnol Cymru 2022/23.

  • Cynghorydd Wynne David - Personal - Fe wnaeth ddatgan buddiant personol yn unig gan fod y mater yn ymwneud â Thaliadau Cydnabyddiaeth Aelodau yr oedd gollyngiad yn bodoli eisoes ar ei gyfer yn y Cod i Aelodau.

Meeting:  Dydd Mercher, 26ain Ionawr, 2022 5.00 pm - Cyngor

9. Hysbysiad o Gynnig – Ail Gartrefi.

  • Cynghorydd Wynne David - Personal and Prejudicial - Datganodd y Cynghorydd W. David fuddiant rhagfarnus gan ei fod yn berchennog ail gartref ac, felly, ni fyddai'n cymryd unrhyw ran yn y ddadl na'r penderfyniad.