Y cyngor a democratiaeth > Datganiadau

Datgan cysylltiad

 Declarations

Meeting:  Dydd Iau, 23ain Chwefror, 2023 5.00 pm - Cyngor

5. Cynigion Cyllideb 2023/24.

  • Cynghorydd Robert Edward Chapman - Personal - Datganodd y Cynghorydd R. Chapman fuddiant personol gan ei fod yn Gadeirydd Pwyllgor Rheoli Canolfan Gymunedol Fochriw.