Y cyngor a democratiaeth > Datganiadau

Datgan cysylltiad

 Declarations

Meeting:  Dydd Mawrth, 11eg Gorffennaf, 2023 5.30 pm - Pwyllgor Craffu’r Gwasanaethau Cymdeithasol

6. Cyfleoedd Dydd

  • Cynghorydd Charlotte Bishop - Personal - Datganodd y Cynghorydd Bishop fuddiant personol yn unig mewn perthynas ag eitem 6 ar yr agenda sef ei bod yn gweithio yn Siop Goffi Oasis sy'n darparu cyfleoedd gwasanaethau dydd.