Y cyngor a democratiaeth > Datganiadau

Datgan cysylltiad

 Declarations

Meeting:  Dydd Llun, 22ain Chwefror, 2021 5.00 pm - Cyd-bwyllgor Craffu

5. Fframwaith Lles a Llunio Lleoedd Caerffili.

  • Cynghorydd D. Tudor Davies - Personal - Datganodd y Cynghorydd T. Davies fuddiant personol fel Cadeirydd Awdurdod Tân ac Achub De Cymru

Meeting:  Dydd Mercher, 24ain Chwefror, 2021 5.00 pm - Cyngor

5. Cynigion y Gyllideb ar gyfer 2021/22 a'r Rhagolwg Ariannol Tymor Canolig.

  • Cynghorydd D. Tudor Davies - Personal - Buddiant personol fel aelod o Awdurdod Tân ac Achub De Cymru – arhosodd yn y cyfarfod.

Meeting:  Dydd Mawrth, 27ain Gorffennaf, 2021 5.00 pm - Cyngor

3. Ffurfio Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Gwent.

  • Cynghorydd D. Tudor Davies - Personal - Councillor T. Davies declared a personal interest in that he is the County Borough appointed representative of the South Wales Fire and Rescue Authority to the Gwent Public Services Board as such there was no requirement for him to leave the meeting