Y cyngor a democratiaeth > Datganiadau

Datgan cysylltiad

 Declarations

Meeting:  Dydd Iau, 19eg Mai, 2022 5.30 pm - Cyngor

20. Adroddiad Blynyddol Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol - 2022-23 - Cyflogau a Lwfansau.

  • Cynghorydd Andrew Whitcombe - Personal - Datganodd pob Cynghorydd fuddiant personol gan fod yr adroddiad yn ymwneud â thalu cyflogau a lwfansau i aelodau etholedig.

Meeting:  Dydd Mercher, 8fed Chwefror, 2023 5.00 pm - Pwyllgor Cynllunio

5. Rhif Cais: 21/1158/RET - GLJ Recycling Ltd, Chapel Bridge Yard, Ystâd Ddiwydiannol Fferm y Capel, Cwmcarn, Casnewydd NP11 7NL.

  • Cynghorydd Andrew Whitcombe - Personal and Prejudicial - Roedd y Cynghorydd A. Whitcombe wedi gwneud ei feddwl am Gais Rhif: 21/1158/RET oherwydd mae wedi gwrthwynebu'r cais fel Aelod Ward lleol, ac ni chymerodd ran yn y ddadl na'r bleidlais ddilynol.

Meeting:  Dydd Mercher, 8fed Mawrth, 2023 5.00 pm - Pwyllgor Cynllunio

4. Eitem Rhagarweiniol - Rhif Cais 21/1158/RET - GLJ Recycling Ltd, Chapel Bridge Yard, Ystâd Ddiwydiannol Fferm y Capel, Cwmcarn, Casnewydd, NP11 7NL.

  • Cynghorydd Andrew Whitcombe - Personal and Prejudicial - Councillor A. Whitcombe declared a personal and prejudicial interest as he had predetermined the application due to speaking in objection as a local Ward Member. He left the meeting whilst the application was discussed.