Y cyngor a democratiaeth > Datganiadau

Datgan cysylltiad

 Declarations

Meeting:  Dydd Mawrth, 19eg Ionawr, 2021 5.00 pm - Cyngor

12. Datganiad Technegol Rhanbarthol ar gyfer Gweithgor Agregau Rhanbarthol y De (SWRAWP), ail adolygiad.

  • Cynghorydd Brenda Miles - Personal - Mae aelod o’r teulu’n rhedeg chwarel yn ardal y rhanbarth ac felly gallai’r adolygiad effeithio arno.

Meeting:  Dydd Mercher, 3ydd Tachwedd, 2021 5.00 pm - Pwyllgor Cynllunio

3. Cais Rhif. 20/0702/FULL - Fferm Gelliargwellt Uchaf, Gelligaer Road, Gelligaer, Hengoed CF82 8FY.

  • Cynghorydd Brenda Miles - Personal and Prejudicial - Cyhoeddodd y Cynghorydd B. Miles fuddiant personol a rhagfarnol oherwydd bod aelod o'r teulu'n gweithio i gwmni chwarela y gellid ei ystyried yn gystadleuydd i'r ymgeisydd. Gadawodd y cyfarfod pan drafodwyd y cais ac ni chymerodd unrhyw ran yn y ddadl na'r penderfyniad.