Y cyngor a democratiaeth > Datganiadau

Datgan cysylltiad

 Declarations

Meeting:  Dydd Mercher, 22ain Tachwedd, 2023 5.00 pm - Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd

4. Adroddiad Drafft Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol ar gyfer 2024/25.

  • Cynghorydd Adrian Hussey - Personal - Datganwyd buddiant personol sef ei fod yn ymwneud â thâl yr Aelod ei hun. Gan fod y buddiant yn bersonol yn unig, arhosodd yr Aelod yn y cyfarfod a chymerodd ran yn yr eitem.

Meeting:  Dydd Mercher, 13eg Mawrth, 2024 5.00 pm - Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd

4. Cefnogi’r gwaith o ran mynediad electronig yr Aelodau at wybodaeth a defnyddio Band Eang.

  • Cynghorydd Adrian Hussey - Personal - Fe wnaeth y Cynghorydd A. Hussey ddatgan buddiant personol. Gan mai buddiant personol yn unig oedd hwn, nid oedd yn ofynnol iddo adael y cyfarfod ac roedd modd iddo gymryd rhan lawn yn y ddadl a'r bleidlais. .

Meeting:  Dydd Mercher, 13eg Mawrth, 2024 5.00 pm - Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd

5. Adroddiad Blynyddol Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol –2024/2025.

  • Cynghorydd Adrian Hussey - Personal - Fe wnaeth y Cynghorydd A. Hussey ddatgan buddiant personol. Gan mai buddiant personol yn unig oedd hwn, nid oedd yn ofynnol iddo adael y cyfarfod ac roedd modd iddo gymryd rhan lawn yn y ddadl a'r bleidlais. .