Y cyngor a democratiaeth > Datganiadau

Datgan cysylltiad

 Declarations

Meeting:  Dydd Iau, 24ain Mawrth, 2022 5.00 pm - Cyngor

3. Dyfarnu Rhyddid Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili i'r Lleng Brydeinig Frenhinol.

  • Cynghorydd Adrian Hussey - Personal - Datganodd y Cynghorydd A. Hussey fuddiant personol sef ei fod yn Aelod o'r Lleng Brydeinig Frenhinol.

Meeting:  Dydd Iau, 19eg Mai, 2022 5.30 pm - Cyngor

20. Adroddiad Blynyddol Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol - 2022-23 - Cyflogau a Lwfansau.

  • Cynghorydd Adrian Hussey - Personal - Datganodd pob Cynghorydd fuddiant personol gan fod yr adroddiad yn ymwneud â thalu cyflogau a lwfansau i aelodau etholedig.