Y cyngor a democratiaeth > Datganiadau

Datgan cysylltiad

 Declarations

Meeting:  Dydd Iau, 23ain Chwefror, 2023 5.00 pm - Cyngor

5. Cynigion Cyllideb 2023/24.

  • Cynghorydd Ann Gair - Personal - Datganodd y Cynghorydd A. Gair fuddiant personol gan ei bod yn Aelod o Bwyllgor Rheoli Canolfan Gymunedol Tir-y-Birth a Cascade.