Y cyngor a democratiaeth > Datganiadau

Datgan cysylltiad

 Declarations

Meeting:  Dydd Mercher, 29ain Tachwedd, 2023 5.00 pm - Cyngor

6. Adolygiad Cymunedol – Cynigion Drafft.

  • Cynghorydd Kevin Etheridge - Personal - Fe wnaeth y Cynghorydd K. Etheridge ddatgan buddiant personol gan ei fod yn Aelod o Gyngor Tref. Gan fod y buddiant yn un personol yn unig, nid oedd yn ofynnol iddo adael y cyfarfod ac roedd modd iddo gymryd rhan lawn yn y ddadl a'r bleidlais.