Y cyngor a democratiaeth > Datganiadau

Datgan cysylltiad

 Declarations

Meeting:  Dydd Mercher, 15fed Tachwedd, 2023 1.00 pm - Cabinet

6. Gweithredu Strategaeth Chwaraeon a Hamdden Egnïol (SARS)

  • Cynghorydd Carol Andrews - Personal - Datganodd y Cynghorydd C. Andrews fuddiant personol mewn perthynas ag Eitem Agenda Rhif 6 Gweithredu Strategaeth Chwaraeon a Hamdden Egnïol (SARS) gan fod ei gŵr yn gweithio mewn canolfan hamdden leol. Gan mai buddiant personol yn unig oedd hwn nid oedd yn ofynnol iddi adael y Siambr a gallai gymryd rhan lawn yn y ddadl.

Meeting:  Dydd Mercher, 29ain Tachwedd, 2023 5.00 pm - Cyngor

6. Adolygiad Cymunedol – Cynigion Drafft.

  • Cynghorydd Carol Andrews - Personal - Fe wnaeth y Cynghorydd C. Andrews ddatgan buddiant personol gan ei bod yn Aelod o Gyngor Tref. Gan fod y buddiant yn un personol yn unig, nid oedd yn ofynnol iddi adael y cyfarfod ac roedd modd iddi gymryd rhan lawn yn y ddadl a'r bleidlais.

Meeting:  Dydd Mercher, 13eg Rhagfyr, 2023 1.00 pm - Cabinet

7. Taliadau Cyfrif Refeniw Tai 2024/2025


Meeting:  Dydd Mercher, 13eg Rhagfyr, 2023 1.00 pm - Cabinet

12. Ymgynghoriad Ar Gynigion i Weithredu Premiymau Treth y Cyngor ar Eiddo Gwag Hirdymor ac Ail Gartrefi.

  • Cynghorydd Carol Andrews - Personal - A relative has a house which has been empty for several years. As this was a personal interest only there was no requirement for her to leave the Chamber and she could take a full part in the debate and vote.