Y cyngor a democratiaeth > Datganiadau

Datgan cysylltiad

 Declarations

Meeting:  Dydd Iau, 19eg Mai, 2022 5.30 pm - Cyngor

20. Adroddiad Blynyddol Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol - 2022-23 - Cyflogau a Lwfansau.

  • Cynghorydd Carol Andrews - Personal - Datganodd pob Cynghorydd fuddiant personol gan fod yr adroddiad yn ymwneud â thalu cyflogau a lwfansau i aelodau etholedig.

Meeting:  Dydd Mercher, 13eg Gorffennaf, 2022 1.00 pm - Cabinet

7. Adolygu Polisi Rhent y Cyfrif Refeniw Tai.

  • Cynghorydd Carol Andrews - Personal and Prejudicial - Cllr C. Andrews declared a personal and prejudicial interest in relation to Agenda Item No. 7 - Housing Revenue Account Rent Policy Review in that her father is a council tenant and as such she would leave the meeting when the item was considered and take no part in the debate and vote.

Meeting:  Dydd Mercher, 14eg Rhagfyr, 2022 1.00 pm - Cabinet

4. Polisïau Ystwyth.

  • Cynghorydd Carol Andrews - Personal - Fe wnaeth y Cynghorydd C. Andrews ddatgan buddiant personol yn unig mewn perthynas ag eitem 6 ar yr agenda – Polisïau Ystwyth sef bod ei gŵr ac aelodau eraill o'i theulu yn gweithio i'r awdurdod lleol. Gan mai buddiannau personol yn unig oedd y rhain i gyd nid oedd yn ofynnol i'r Aelodau adael y cyfarfod ac roedd modd iddyn nhw gymryd rhan lawn yn y ddadl a'r bleidlais.

Meeting:  Dydd Mercher, 14eg Rhagfyr, 2022 1.00 pm - Cabinet

6. Taliadau Cyfrif Refeniw Tai - 2023/2024.

  • Cynghorydd Carol Andrews - Personal - Fe wnaeth y Cynghorydd C. Andrews ddatgan buddiant personol yn unig mewn perthynas ag eitem 6 ar yr agenda – Taliadau Cyfrif Refeniw Tai – 2023-24 sef bod ei thad (y mae ganddi bŵer atwrnai ar ei gyfer) yn denant y Cyngor. Gan mai buddiannau personol yn unig oedd y rhain i gyd nid oedd yn ofynnol i'r Aelodau adael y cyfarfod ac roedd modd iddyn nhw gymryd rhan lawn yn y ddadl a'r bleidlais.

Meeting:  Dydd Mercher, 22ain Chwefror, 2023 1.00 pm - Cabinet

6. Grant Cartrefi Gwag Cenedlaethol.

  • Cynghorydd Carol Andrews - Personal - Councillor Andrews declared a personal interest only in that her mother-in-law has an empty property as such there was no requirement for her to leave the meeting and she would take full part in the debat and vote.