Y cyngor a democratiaeth > Datganiadau

Datgan cysylltiad

 Declarations

Meeting:  Dydd Mercher, 29ain Tachwedd, 2023 5.00 pm - Cyngor

6. Adolygiad Cymunedol – Cynigion Drafft.

  • Cynghorydd Mrs Lisa Phipps - Personal - Fe wnaeth y Cynghorydd L. Phipps ddatgan buddiant personol gan ei bod yn Aelod o Gyngor Cymuned. Gan fod y buddiant yn un personol yn unig, nid oedd yn ofynnol iddi adael y cyfarfod ac roedd modd iddi gymryd rhan lawn yn y ddadl a'r bleidlais.

Meeting:  Dydd Mercher, 13eg Mawrth, 2024 5.00 pm - Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd

4. Cefnogi’r gwaith o ran mynediad electronig yr Aelodau at wybodaeth a defnyddio Band Eang.

  • Cynghorydd Mrs Lisa Phipps - Personal - Fe wnaeth y Cynghorydd L. Phipps ddatgan buddiant personol. Gan mai buddiant personol yn unig oedd hwn, nid oedd yn ofynnol iddi adael y cyfarfod ac roedd modd iddi gymryd rhan lawn yn y ddadl a'r bleidlais.

Meeting:  Dydd Mercher, 13eg Mawrth, 2024 5.00 pm - Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd

5. Adroddiad Blynyddol Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol –2024/2025.

  • Cynghorydd Mrs Lisa Phipps - Personal - Fe wnaeth y Cynghorydd L. Phipps ddatgan buddiant personol. Gan mai buddiant personol yn unig oedd hwn, nid oedd yn ofynnol iddi adael y cyfarfod ac roedd modd iddi gymryd rhan lawn yn y ddadl a'r bleidlais.