Y cyngor a democratiaeth > Datganiadau

Datgan cysylltiad

 Declarations

Meeting:  Dydd Mawrth, 28ain Chwefror, 2023 5.30 pm - Cyd-bwyllgor Craffu

3. Terfyniad Gwirfoddol Arfaethedig o Gontract Menter Cyllid Preifat Ysgolion Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili.

  • Cynghorydd Mrs Lisa Phipps - Personal - Datganodd y Cynghorydd L. Phipps fuddiant personol gan fod ei chwaer yn gweithio mewn rôl addysgol yn Ysgol Gyfun Cwm Rhymni, Campws y Gwyndy, a’i nith yn mynychu’r ysgol. Gan mai personol yn unig oedd y buddiannau, nid oedd yn ofynnol iddi adael y cyfarfod a chymerodd ran lawn yn y ddadl a'r bleidlais.

Meeting:  Dydd Mercher, 15fed Mawrth, 2023 5.00 pm - Cyngor

12. Benthyciad Clwb Rygbi Bedwas.

  • Cynghorydd Mrs Lisa Phipps - Personal - Datganodd y Cynghorydd Phipps fuddiant personol dim ond yn yr ystyr bod ei nai yn chwarae i Glwb Rygbi Bedwas ond ddim ar sail broffesiynol, gan mai buddiant personol yn unig oedd hwn nid oedd yn ofynnol iddi adael y cyfarfod a gallai gymryd rhan lawn yn y ddadl a’r bleidlais.

Meeting:  Dydd Mercher, 19eg Ebrill, 2023 5.00 pm - Cyngor

3. Terfyniad Gwirfoddol Arfaethedig o Gontract Menter Cyllid Preifat Ysgolion Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili.

  • Cynghorydd Mrs Lisa Phipps - Personal - Fe wnaeth y Cynghorydd L. Phipps ddatgan buddiant personol oherwydd bod ei chwaer yn gweithio yn Ysgol Gyfun Cwm Rhymni (safle'r Gwyndy) a bod ei nith yn mynychu Ysgol Gyfun Cwm Rhymni (safle Gelli Haf).