Y cyngor a democratiaeth > Datganiadau

Datgan cysylltiad

 Declarations

Meeting:  Dydd Iau, 19eg Mai, 2022 5.30 pm - Cyngor

20. Adroddiad Blynyddol Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol - 2022-23 - Cyflogau a Lwfansau.

  • Cynghorydd Donna Cushing - Personal - Datganodd pob Cynghorydd fuddiant personol gan fod yr adroddiad yn ymwneud â thalu cyflogau a lwfansau i aelodau etholedig.

Meeting:  Dydd Iau, 9fed Mehefin, 2022 5.30 pm - Pwyllgor Craffu Tai ac Adfywio

3. Gorfodi a Chydymffurfio â'r Weithdrefn Safonau Gofynnol Effeithlonrwydd Ynni mewn Eiddo Domestig wedi’u Rhentu’n Breifat (MEES).

  • Cynghorydd Donna Cushing - Personal and Prejudicial - Datganodd y Cynghorydd D. Cushing fuddiant personol a rhagfarnus fel landlord preifat o eiddo ym Mwrdeistref Sirol Caerffili ac, felly, gadawodd y cyfarfod wrth i'r eitem hon gael ei hystyried.

Meeting:  Dydd Iau, 9fed Mehefin, 2022 5.30 pm - Pwyllgor Craffu Tai ac Adfywio

4. Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016.

  • Cynghorydd Donna Cushing - Personal and Prejudicial - Datganodd y Cynghorydd D. Cushing fuddiant personol a rhagfarnus fel landlord preifat o eiddo ym Mwrdeistref Sirol Caerffili ac, felly, gadawodd y cyfarfod wrth i'r eitem hon gael ei hystyried.

Meeting:  Dydd Iau, 9fed Mehefin, 2022 5.30 pm - Pwyllgor Craffu Tai ac Adfywio

5. Adolygu Polisi Rhent y Cyfrif Refeniw Tai.

  • Cynghorydd Donna Cushing - Personal and Prejudicial - Datganodd y Cynghorydd D. Cushing fuddiant personol a rhagfarnus fel landlord preifat o eiddo ym Mwrdeistref Sirol Caerffili ac, felly, gadawodd y cyfarfod wrth i'r eitem hon gael ei hystyried.