Y cyngor a democratiaeth > Datganiadau

Datgan cysylltiad

 Declarations

Meeting:  Dydd Mercher, 3ydd Tachwedd, 2021 5.00 pm - Pwyllgor Cynllunio

4. Cais Rhif. 21/0585/RM - Tir ar safle'r hen Dy Pontllan-fraith, Blackwood Road, Pontllan-fraith.

  • Cynghorydd Nigel Dix - Personal and Prejudicial - Yn ystod y ddadl ar yr eitem hon a chyn cymryd y bleidlais, datganodd y Cynghorydd N. Dix fuddiant personol a rhagfarnol gan ei fod wedi'i gyflogi gan gwmni'r ymgeisydd, ac ni chymerodd unrhyw ran yn y bleidlais na'r penderfyniad.

Meeting:  Dydd Mercher, 13eg Ebrill, 2022 5.00 pm - Pwyllgor Cynllunio

7. Cais Rhif. 22/0018/RET - Chambers House, 49 Blackwood Road, Pontllan-fraith, Coed Duon NP12 2BW.

  • Cynghorydd Nigel Dix - Personal - Datganodd y Cynghorydd N. Dix fuddiant personol fel gweithiwr Pobl sy'n darparu gwasanaethau i safle'r cais ond byth gan y Cynghorydd Dix yn bersonol nac yn y dyfodol ac felly arhosodd yn y cyfarfod tra'n ystyried y cais.

Meeting:  Dydd Iau, 19eg Mai, 2022 5.30 pm - Cyngor

20. Adroddiad Blynyddol Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol - 2022-23 - Cyflogau a Lwfansau.

  • Cynghorydd Nigel Dix - Personal - Datganodd pob Cynghorydd fuddiant personol gan fod yr adroddiad yn ymwneud â thalu cyflogau a lwfansau i aelodau etholedig.