Y cyngor a democratiaeth > Datganiadau

Datgan cysylltiad

 Declarations

Meeting:  Dydd Llun, 22ain Chwefror, 2021 5.00 pm - Cyd-bwyllgor Craffu

5. Fframwaith Lles a Llunio Lleoedd Caerffili.

  • Cynghorydd Mike Adams - Personal - Datganodd y Cynghorydd Adams fuddiant personol dim ond mewn perthynas â chynigion ar gyfer hen safle Ysgol Gyfun Pontllan-fraith am ei fod yn byw yn agos iddo.