Y cyngor a democratiaeth > Datganiadau

Datgan cysylltiad

 Declarations

Meeting:  Dydd Iau, 19eg Mai, 2022 5.30 pm - Cyngor

20. Adroddiad Blynyddol Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol - 2022-23 - Cyflogau a Lwfansau.

  • Cynghorydd Mike Adams - Personal - Datganodd pob Cynghorydd fuddiant personol gan fod yr adroddiad yn ymwneud â thalu cyflogau a lwfansau i aelodau etholedig.

Meeting:  Dydd Mercher, 8fed Mawrth, 2023 5.00 pm - Pwyllgor Cynllunio

7. Rhif Cais 22/0994/LA - Ysgol Gyfun Pontllan-fraith, Coed-Cae-Ddu Road, Pontllan-fraith, Coed Duon NP12 2YB.

  • Cynghorydd Mike Adams - Personal and Prejudicial - Datganodd y Cynghorydd M. Adams fuddiant personol a rhagfarnus oherwydd ei fod yn byw yn agos at y safle. Gadawodd y cyfarfod tra roedd y cais yn cael ei drafod.