Y cyngor a democratiaeth > Datganiadau

Datgan cysylltiad

 Declarations

Meeting:  Dydd Iau, 24ain Mawrth, 2022 5.00 pm - Cyngor

3. Dyfarnu Rhyddid Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili i'r Lleng Brydeinig Frenhinol.

  • Cynghorydd Derek Havard - Personal - Datganodd y Cynghorydd D. Havard fuddiant personol sef ei fod yn Aelod o'r Lleng Brydeinig Frenhinol.