Y cyngor a democratiaeth > Datganiadau

Datgan cysylltiad

 Declarations

Meeting:  Dydd Iau, 23ain Chwefror, 2023 5.00 pm - Cyngor

5. Cynigion Cyllideb 2023/24.

  • Cynghorydd Ms Philippa Leonard - Personal - Datganodd y Cynghorydd P. Leonard fuddiant personol gan ei bod yn Gadeirydd Pwyllgor Rheoli Canolfan Gymunedol Trem y Sianel.

Meeting:  Dydd Mercher, 29ain Tachwedd, 2023 5.00 pm - Cyngor

6. Adolygiad Cymunedol – Cynigion Drafft.

  • Cynghorydd Ms Philippa Leonard - Personal - Fe wnaeth y Cynghorydd P. Leonard ddatgan buddiant personol gan ei bod yn Aelod o Gyngor Cymuned. Gan fod y buddiant yn un personol yn unig, nid oedd yn ofynnol iddi adael y cyfarfod ac roedd modd iddi gymryd rhan lawn yn y ddadl a'r bleidlais.