Y cyngor a democratiaeth > Datganiadau

Datgan cysylltiad

 Declarations

Meeting:  Dydd Iau, 23ain Chwefror, 2023 5.00 pm - Cyngor

5. Cynigion Cyllideb 2023/24.

  • Cynghorydd Colin Elsbury - Personal - Datganodd y Cynghorwyr C. Elsbury fuddiant personol gan eu bod yn aelodau o Awdurdod Tân ac Achub De Cymru.