Y cyngor a democratiaeth > Datganiadau

Datgan cysylltiad

 Declarations

Meeting:  Dydd Mercher, 10fed Chwefror, 2021 10.30 am - Cabinet

8. Taliadau Cyfrif Refeniw Tai - 2021/2022.

  • Cynghorydd Nigel George - Personal - Datganodd y Cynghorydd N. George fuddiant personol yn eitem gan ei fod yn rhentu garej sy'n eiddo i'r Cyngor, ond roedd yn gallu aros a chymryd rhan yn ystod ei ystyriaeth.

Meeting:  Dydd Mercher, 7fed Gorffennaf, 2021 10.30 am - Cabinet

10. Neuadd Gymunedol Arfaethedig yn Nhŷ Sign, Rhisga.

  • Cynghorydd Nigel George - Personal and Prejudicial - Datganodd y Cynghorydd N. George fuddiant personol a rhagfarnus yn Eitem Rhif 10 ar yr Agenda gan fod y Fwrdeistref Sirol wedi'i benodi hefyd yn Aelod o'r Pwyllgor ar gyfer Canolfan Gymunedol Trem y Sianel, ac yntau hefyd yn Aelod o Bwyllgor y Parc Sglefrio a Chaffi Cymunedol TLC yn Rhisga. Gadawodd y cyfarfod pan gafodd yr eitem ei hystyried.

Meeting:  Dydd Mercher, 13eg Hydref, 2021 10.30 am - Cabinet

9. Canlyniad Ymgynghoriad Cyhoeddus Neuadd Gymunedol Arfaethedig yn Nhŷ Sign, Rhisga.

  • Cynghorydd Nigel George - Personal and Prejudicial - Datganodd y Cynghorydd Nigel George fuddiant personol a rhagfarnus oherwydd ei fod ar Bwyllgor Canolfan Gymunedol Channel View yn ogystal â Grwpiau Cymunedol eraill yn yr ardal ac o'r herwydd gadawodd y cyfarfod pan gafodd y mater ei ystyried ac ni chymerodd unrhyw ran yn y ddadl na'r bleidlais.