Y cyngor a democratiaeth > Datganiadau

Datgan cysylltiad

 Declarations

Meeting:  Dydd Mercher, 12fed Ebrill, 2023 5.00 pm - Pwyllgor Cynllunio

4. Rhif Cais. 21/0005/OUT - Land Off Tir Y Wen, Bedwellty Road, Aberbargoed.

  • Cynghorydd Mrs Elizabeth M. Aldworth - Personal and Prejudicial - Datganodd y Cynghorydd E. M. Aldworth fuddiant personol a rhagfarnus gan fod aelodau’r teulu’n byw yn agos at y datblygiad arfaethedig. Gadawodd y cyfarfod tra roedd y cais yn cael ei drafod.

Meeting:  Dydd Mercher, 29ain Tachwedd, 2023 5.00 pm - Cyngor

6. Adolygiad Cymunedol – Cynigion Drafft.

  • Cynghorydd Mrs Elizabeth M. Aldworth - Personal - Fe wnaeth y Cynghorydd E.M. Aldworth ddatgan buddiant personol gan ei bod yn Aelod o Gyngor Cymuned. Gan fod y buddiant yn un personol yn unig, nid oedd yn ofynnol iddi adael y cyfarfod ac roedd modd iddi gymryd rhan lawn yn y ddadl a'r bleidlais.