Y cyngor a democratiaeth > Datganiadau

Datgan cysylltiad

 Declarations

Meeting:  Dydd Iau, 21ain Hydref, 2021 5.00 pm - Cyd-bwyllgor Craffu

4. Cynllun Prosiect Digartrefedd.

  • Cynghorydd Steve Skivens - Personal - Datganodd y Cynghorydd S. Skivens fuddiant personol fel ymddiriedolwr hirdymor Canolfan Cyngor ar Bopeth Caerffili ac arhosodd yn y cyfarfod wrth i'r eitem gael ei ystyried.

Meeting:  Dydd Iau, 19eg Mai, 2022 5.30 pm - Cyngor

20. Adroddiad Blynyddol Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol - 2022-23 - Cyflogau a Lwfansau.

  • Cynghorydd Steve Skivens - Personal - Datganodd pob Cynghorydd fuddiant personol gan fod yr adroddiad yn ymwneud â thalu cyflogau a lwfansau i aelodau etholedig.