Y cyngor a democratiaeth > Datganiadau

Datgan cysylltiad

 Declarations

Meeting:  Dydd Iau, 21ain Hydref, 2021 5.00 pm - Cyd-bwyllgor Craffu

4. Cynllun Prosiect Digartrefedd.

  • Cynghorydd Steve Skivens - Personal - Datganodd y Cynghorydd S. Skivens fuddiant personol fel ymddiriedolwr hirdymor Canolfan Cyngor ar Bopeth Caerffili ac arhosodd yn y cyfarfod wrth i'r eitem gael ei ystyried.