Y cyngor a democratiaeth > Datganiadau

Datgan cysylltiad

 Declarations

Meeting:  Dydd Mawrth, 1af Chwefror, 2022 5.30 pm - Pwyllgor Craffu Tai ac Adfywio

7. Taliadau Cyfrif Refeniw Tai - 2022/2023.

  • Cynghorydd Lindsey Harding - Personal and Prejudicial - Datganodd y Cynghorydd L. Harding fuddiant personol a rhagfarnus o ran Eitem 7 ar yr Agenda – Taliadau Cyfrif Refeniw Tai 2022/2023 – gan fod aelodau'r teulu yn denantiaid i'r Cyngor. Gadawodd y cyfarfod wrth i'r eitem hon gael ei hystyried.
  • Cynghorydd Shayne Cook - Personal and Prejudicial - Datganodd y Cynghorydd S. Cook fuddiant personol a rhagfarnus o ran Eitem 7 ar yr Agenda – Taliadau Cyfrif Refeniw Tai 2022/2023 – gan fod aelod o'r teulu yn denant i'r Cyngor. Ni chymerodd y Cynghorydd S. Cook, a oedd yn bresennol fel aelod Cabinet, unrhyw ran yn y ddadl ar yr eitem hon.

Meeting:  Dydd Iau, 9fed Mehefin, 2022 5.30 pm - Pwyllgor Craffu Tai ac Adfywio

3. Gorfodi a Chydymffurfio â'r Weithdrefn Safonau Gofynnol Effeithlonrwydd Ynni mewn Eiddo Domestig wedi’u Rhentu’n Breifat (MEES).

  • Cynghorydd Donna Cushing - Personal and Prejudicial - Datganodd y Cynghorydd D. Cushing fuddiant personol a rhagfarnus fel landlord preifat o eiddo ym Mwrdeistref Sirol Caerffili ac, felly, gadawodd y cyfarfod wrth i'r eitem hon gael ei hystyried.

Meeting:  Dydd Iau, 9fed Mehefin, 2022 5.30 pm - Pwyllgor Craffu Tai ac Adfywio

4. Deddf Rhentu Cartrefi (Cymru) 2016.

  • Cynghorydd Donna Cushing - Personal and Prejudicial - Datganodd y Cynghorydd D. Cushing fuddiant personol a rhagfarnus fel landlord preifat o eiddo ym Mwrdeistref Sirol Caerffili ac, felly, gadawodd y cyfarfod wrth i'r eitem hon gael ei hystyried.

Meeting:  Dydd Iau, 9fed Mehefin, 2022 5.30 pm - Pwyllgor Craffu Tai ac Adfywio

5. Adolygu Polisi Rhent y Cyfrif Refeniw Tai.

  • Cynghorydd Amanda McConnell - Personal and Prejudicial - Datganodd y Cynghorydd A. McConnell fuddiant personol a rhagfarnus fel tenant y Cyngor ac, felly, gadawodd y cyfarfod wrth i'r eitem hon gael ei hystyried.
  • Cynghorydd Donna Cushing - Personal and Prejudicial - Datganodd y Cynghorydd D. Cushing fuddiant personol a rhagfarnus fel landlord preifat o eiddo ym Mwrdeistref Sirol Caerffili ac, felly, gadawodd y cyfarfod wrth i'r eitem hon gael ei hystyried.
  • Cynghorydd James Pritchard - Personal and Prejudicial - Datganodd y Cynghorydd J. Pritchard fuddiant personol a rhagfarnus gan fod aelodau'r teulu yn denantiaid y Cyngor, ac felly gadawodd y cyfarfod wrth i'r eitem hon gael ei hystyried.