Y cyngor a democratiaeth > Datganiadau

Datgan cysylltiad

 Declarations

Meeting:  Dydd Mercher, 15fed Mehefin, 2022 3.00 pm - Cabinet fel Ymddiriedolwyr Sefydliad y Glowyr Coed Duon

4. Sefydliad y Glowyr Coed Duon - Adroddiad Diweddaru.

  • Cynghorydd Julian Simmonds - Personal - Datganodd y Cynghorydd J. Simmonds fuddiant personol mewn perthynas ag Eitem 4 ar yr Agenda - Adroddiad Diweddaru Sefydliad y Glowyr, Coed Duon – sef bod ei wraig yn aelod o Cymdeithas Theatr Gerddorol Coed Duon, gan mai buddiant personol yn unig oedd hwn, yng nghyd-destun yr adroddiad presennol, nid oedd rhaid iddo adael y cyfarfod a gallai gymryd rhan lawn yn y ddadl a'r bleidlais.