Y cyngor a democratiaeth > Datganiadau

Datgan cysylltiad

 Declarations

Meeting:  Dydd Iau, 2ail Chwefror, 2023 10.30 am - Pwyllgor Cyswllt y Sector Gwirfoddol

5. Ymgynghoriad ar y Gyllideb Ddrafft - Cyflwyniad.

  • Cynghorydd Haydn Pritchard - Personal - Datganodd y Cynghorydd H. Pritchard fuddiant personol fel gwirfoddolwr gweithgar gyda'r clwb pêl-droed lleol. Gan nad oedd gofyniad iddo adael y cyfarfod, cymerodd ran lawn yn y ddadl.