Y cyngor a democratiaeth > Datganiadau

Datgan cysylltiad

 Declarations

Meeting:  Dydd Mercher, 22ain Tachwedd, 2023 5.00 pm - Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd

4. Adroddiad Drafft Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol ar gyfer 2024/25.

 • Cynghorydd Adrian Hussey - Personal - Datganwyd buddiant personol sef ei fod yn ymwneud â thâl yr Aelod ei hun. Gan fod y buddiant yn bersonol yn unig, arhosodd yr Aelod yn y cyfarfod a chymerodd ran yn yr eitem.
 • Cynghorydd Amanda McConnell - Personal - Datganwyd buddiant personol sef ei fod yn ymwneud â thâl yr Aelod ei hun. Gan fod y buddiant yn bersonol yn unig, arhosodd yr Aelod yn y cyfarfod a chymerodd ran yn yr eitem.
 • Cynghorydd Andrew Farina-Childs - Personal - Datganwyd buddiant personol sef ei fod yn ymwneud â thâl yr Aelod ei hun. Gan fod y buddiant yn bersonol yn unig, arhosodd yr Aelod yn y cyfarfod a chymerodd ran yn yr eitem.
 • Cynghorydd Andrew Whitcombe - Personal - Datganwyd buddiant personol sef ei fod yn ymwneud â thâl yr Aelod ei hun. Gan fod y buddiant yn bersonol yn unig, arhosodd yr Aelod yn y cyfarfod a chymerodd ran yn yr eitem.
 • Cynghorydd Carl Thomas - Personal - Datganwyd buddiant personol sef ei fod yn ymwneud â thâl yr Aelod ei hun. Gan fod y buddiant yn bersonol yn unig, arhosodd yr Aelod yn y cyfarfod a chymerodd ran yn yr eitem.
 • Cynghorydd Colin Peter Mann - Personal - Datganwyd buddiant personol sef ei fod yn ymwneud â thâl yr Aelod ei hun. Gan fod y buddiant yn bersonol yn unig, arhosodd yr Aelod yn y cyfarfod a chymerodd ran yn yr eitem.
 • Cynghorydd Jill Winslade - Personal - Datganwyd buddiant personol sef ei fod yn ymwneud â thâl yr Aelod ei hun. Gan fod y buddiant yn bersonol yn unig, arhosodd yr Aelod yn y cyfarfod a chymerodd ran yn yr eitem.
 • Cynghorydd Judith Ann Pritchard - Personal - Datganwyd buddiant personol sef ei fod yn ymwneud â thâl yr Aelod ei hun. Gan fod y buddiant yn bersonol yn unig, arhosodd yr Aelod yn y cyfarfod a chymerodd ran yn yr eitem.
 • Cynghorydd Leeroy Jeremiah - Personal - Datganwyd buddiant personol sef ei fod yn ymwneud â thâl yr Aelod ei hun. Gan fod y buddiant yn bersonol yn unig, arhosodd yr Aelod yn y cyfarfod a chymerodd ran yn yr eitem.
 • Cynghorydd Martyn Paul James - Personal - Datganwyd buddiant personol sef ei fod yn ymwneud â thâl yr Aelod ei hun. Gan fod y buddiant yn bersonol yn unig, arhosodd yr Aelod yn y cyfarfod a chymerodd ran yn yr eitem.

Meeting:  Dydd Mercher, 13eg Mawrth, 2024 5.00 pm - Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd

4. Cefnogi’r gwaith o ran mynediad electronig yr Aelodau at wybodaeth a defnyddio Band Eang.

 • Cynghorydd Adrian Hussey - Personal - Fe wnaeth y Cynghorydd A. Hussey ddatgan buddiant personol. Gan mai buddiant personol yn unig oedd hwn, nid oedd yn ofynnol iddo adael y cyfarfod ac roedd modd iddo gymryd rhan lawn yn y ddadl a'r bleidlais. .
 • Cynghorydd Amanda McConnell - Personal - Fe wnaeth y Cynghorydd A. McConnell ddatgan buddiant personol. Gan mai buddiant personol yn unig oedd hwn, nid oedd yn ofynnol iddi adael y cyfarfod ac roedd modd iddi gymryd rhan lawn yn y ddadl a'r bleidlais. d vote.
 • Cynghorydd Andrew Farina-Childs - Personal - Fe wnaeth y Cynghorydd A. Farina-Childs ddatgan buddiant personol. Gan mai buddiant personol yn unig oedd hwn, nid oedd yn ofynnol iddo adael y cyfarfod ac roedd modd iddo gymryd rhan lawn yn y ddadl a'r bleidlais.
 • Cynghorydd Carl Thomas - Personal - Fe wnaeth y Cynghorydd C. Thomas ddatgan buddiant personol. Gan mai buddiant personol yn unig oedd hwn, nid oedd yn ofynnol iddo adael y cyfarfod ac roedd modd iddo gymryd rhan lawn yn y ddadl a'r bleidlais
 • Cynghorydd Colin Peter Mann - Personal - Fe wnaeth y Cynghorydd C. Mann ddatgan buddiant personol. Gan mai buddiant personol yn unig oedd hwn, nid oedd yn ofynnol iddo adael y cyfarfod ac roedd modd iddo gymryd rhan lawn yn y ddadl a'r bleidlais.
 • Cynghorydd D. Tudor Davies - Personal - Fe wnaeth y Cynghorydd D.T. Davies ddatgan buddiant personol. Gan mai buddiant personol yn unig oedd hwn, nid oedd yn ofynnol iddo adael y cyfarfod ac roedd modd iddo gymryd rhan lawn yn y ddadl a'r bleidlais. d vote.
 • Cynghorydd Jill Winslade - Personal - Fe wnaeth y Cynghorydd J. Winslade ddatgan buddiant personol. Gan mai buddiant personol yn unig oedd hwn, nid oedd yn ofynnol iddi adael y cyfarfod ac roedd modd iddi gymryd rhan lawn yn y ddadl a'r bleidlais.
 • Cynghorydd Judith Ann Pritchard - Personal - Fe wnaeth y Cynghorydd J.A. Pritchard ddatgan buddiant personol. Gan mai buddiant personol yn unig oedd hwn, nid oedd yn ofynnol iddi adael y cyfarfod ac roedd modd iddi gymryd rhan lawn yn y ddadl a'r bleidlais.
 • Cynghorydd Martyn Paul James - Personal - Fe wnaeth y Cynghorydd M. James ddatgan buddiant personol. Gan mai buddiant personol yn unig oedd hwn, nid oedd yn ofynnol iddo adael y cyfarfod ac roedd modd iddo gymryd rhan lawn yn y ddadl a'r bleidlais. .
 • Cynghorydd Mrs Christine Forehead - Personal - Fe wnaeth y Cynghorydd C. Forehead ddatgan buddiant personol. Gan mai buddiant personol yn unig oedd hwn, nid oedd yn ofynnol iddi adael y cyfarfod ac roedd modd iddi gymryd rhan lawn yn y ddadl a'r bleidlais.
 • Cynghorydd Mrs Lisa Phipps - Personal - Fe wnaeth y Cynghorydd L. Phipps ddatgan buddiant personol. Gan mai buddiant personol yn unig oedd hwn, nid oedd yn ofynnol iddi adael y cyfarfod ac roedd modd iddi gymryd rhan lawn yn y ddadl a'r bleidlais.

Meeting:  Dydd Mercher, 13eg Mawrth, 2024 5.00 pm - Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd

5. Adroddiad Blynyddol Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol –2024/2025.

 • Cynghorydd Adrian Hussey - Personal - Fe wnaeth y Cynghorydd A. Hussey ddatgan buddiant personol. Gan mai buddiant personol yn unig oedd hwn, nid oedd yn ofynnol iddo adael y cyfarfod ac roedd modd iddo gymryd rhan lawn yn y ddadl a'r bleidlais. .
 • Cynghorydd Amanda McConnell - Personal - Fe wnaeth y Cynghorydd A. McConnell ddatgan buddiant personol. Gan mai buddiant personol yn unig oedd hwn, nid oedd yn ofynnol iddi adael y cyfarfod ac roedd modd iddi gymryd rhan lawn yn y ddadl a'r bleidlais. d vote.
 • Cynghorydd Andrew Farina-Childs - Personal - Fe wnaeth y Cynghorydd A. Farina-Childs ddatgan buddiant personol. Gan mai buddiant personol yn unig oedd hwn, nid oedd yn ofynnol iddo adael y cyfarfod ac roedd modd iddo gymryd rhan lawn yn y ddadl a'r bleidlais.
 • Cynghorydd Carl Thomas - Personal - Fe wnaeth y Cynghorydd C. Thomas ddatgan buddiant personol. Gan mai buddiant personol yn unig oedd hwn, nid oedd yn ofynnol iddo adael y cyfarfod ac roedd modd iddo gymryd rhan lawn yn y ddadl a'r bleidlais
 • Cynghorydd Colin Peter Mann - Personal - Fe wnaeth y Cynghorydd C. Mann ddatgan buddiant personol. Gan mai buddiant personol yn unig oedd hwn, nid oedd yn ofynnol iddo adael y cyfarfod ac roedd modd iddo gymryd rhan lawn yn y ddadl a'r bleidlais.
 • Cynghorydd D. Tudor Davies - Personal - Fe wnaeth y Cynghorydd D.T. Davies ddatgan buddiant personol. Gan mai buddiant personol yn unig oedd hwn, nid oedd yn ofynnol iddo adael y cyfarfod ac roedd modd iddo gymryd rhan lawn yn y ddadl a'r bleidlais.
 • Cynghorydd Jill Winslade - Personal - Fe wnaeth y Cynghorydd J. Winslade ddatgan buddiant personol. Gan mai buddiant personol yn unig oedd hwn, nid oedd yn ofynnol iddi adael y cyfarfod ac roedd modd iddi gymryd rhan lawn yn y ddadl a'r bleidlais.
 • Cynghorydd Judith Ann Pritchard - Personal - Fe wnaeth y Cynghorydd J.A. Pritchard ddatgan buddiant personol. Gan mai buddiant personol yn unig oedd hwn, nid oedd yn ofynnol iddi adael y cyfarfod ac roedd modd iddi gymryd rhan lawn yn y ddadl a'r bleidlais.
 • Cynghorydd Martyn Paul James - Personal - Fe wnaeth y Cynghorydd M. James ddatgan buddiant personol. Gan mai buddiant personol yn unig oedd hwn, nid oedd yn ofynnol iddo adael y cyfarfod ac roedd modd iddo gymryd rhan lawn yn y ddadl a'r bleidlais. .
 • Cynghorydd Mrs Christine Forehead - Personal - Fe wnaeth y Cynghorydd C. Forehead ddatgan buddiant personol. Gan mai buddiant personol yn unig oedd hwn, nid oedd yn ofynnol iddi adael y cyfarfod ac roedd modd iddi gymryd rhan lawn yn y ddadl a'r bleidlais.
 • Cynghorydd Mrs Lisa Phipps - Personal - Fe wnaeth y Cynghorydd L. Phipps ddatgan buddiant personol. Gan mai buddiant personol yn unig oedd hwn, nid oedd yn ofynnol iddi adael y cyfarfod ac roedd modd iddi gymryd rhan lawn yn y ddadl a'r bleidlais.