Y cyngor a democratiaeth > Datganiadau

Datgan cysylltiad

 Declarations

Meeting:  Dydd Llun, 22ain Mawrth, 2021 5.30 pm - Pwyllgor Craffu Addysg

7. Band B y Rhaglen Ysgolion ac Addysg ar gyfer yr 21ain Ganrif - Adroddiad Gwrthwynebu Statudol ar gyfer Ysgol a Chanolfan Adnoddau Cae'r Drindod.

  • Cynghorydd Wynne David - Personal and Prejudicial - Gan fod Is-Lywydd Clwb Rygbi Penallta’n berthynas ac yn ffrind agos, a’i fab hefyd wedi ysgrifennu llythyr yn cefnogi barn rhai o’r gwrthwynebwyr, gadawodd y Cyng. W David y cyfarfod pan gafodd yr eitem ei thrafod.