Y cyngor a democratiaeth > Datganiadau

Datgan cysylltiad

 Declarations

Meeting:  Dydd Mawrth, 15fed Mehefin, 2021 5.30 pm - Pwyllgor Craffu’r Gwasanaethau Cymdeithasol

9. Swydd Wag Aelod Cyfetholedig y Gwasanaethau Cymdeithasol.

  • Cynghorydd Donna Cushing - Personal - Cyhoeddodd y Cynghorydd Donna Cushing fuddiant personol yn yr eitem hon gan ei bod yn gyfaill i un o'r ymgeiswyr ac ni chymerodd ran yn y drafodaeth na'r pleidleisio dros yr eitem hon.