Y cyngor a democratiaeth > Datganiadau

Datgan cysylltiad

 Declarations

Meeting:  Dydd Mercher, 13eg Ebrill, 2022 5.00 pm - Pwyllgor Cynllunio

5. Cais Rhif. 21/0342/LA - Tir ym Mharc Penallta, Heol Penallta, Penallta.

 • Cynghorydd Robert William Gough - Personal and Prejudicial - Datganodd y Cynghorydd R. Gough fuddiant personol a rhagfarnus ar sail ei gysylltiad blaenorol â’r Bwrdd Prosiect Adfywio ynghylch y cyllid o amgylch y cais hwn, a gadawodd y cyfarfod pan drafodwyd y cais.

Meeting:  Dydd Mercher, 13eg Ebrill, 2022 5.00 pm - Pwyllgor Cynllunio

6. Cais Rhif. 21/1090/RM - Austin Grange, Maes Glas South UL, Caerffili CF83 1LN.

 • Cynghorydd John Taylor - Personal and Prejudicial - Datganodd y Cynghorydd J. Taylor fuddiant personol a rhagfarnus oherwydd ei fod yn ffrind i gyn-berchnogion y safle a gadawodd y cyfarfod pan drafodwyd y cais.

Meeting:  Dydd Mercher, 13eg Ebrill, 2022 5.00 pm - Pwyllgor Cynllunio

7. Cais Rhif. 22/0018/RET - Chambers House, 49 Blackwood Road, Pontllan-fraith, Coed Duon NP12 2BW.

 • Cynghorydd Nigel Dix - Personal - Datganodd y Cynghorydd N. Dix fuddiant personol fel gweithiwr Pobl sy'n darparu gwasanaethau i safle'r cais ond byth gan y Cynghorydd Dix yn bersonol nac yn y dyfodol ac felly arhosodd yn y cyfarfod tra'n ystyried y cais.

Meeting:  Dydd Mercher, 28ain Medi, 2022 5.00 pm - Pwyllgor Cynllunio

4. Cais Rhif. 19/0787/COU - Ystâd Castell Rhiw'r-perrai, Heol Rhydri i Graig y Llan, Rhydri.

 • Cynghorydd Greg Ead - Personal - Datganodd y Cynghorydd G. Ead fuddiant personol yn yr eitem hon gan ei fod yn aelod o Ymddiriedolaeth Gadwraeth Castell Rhiw'r Perrai ac arhosodd yn y cyfarfod wrth i’r cais gael ei ystyried.

Meeting:  Dydd Mercher, 28ain Medi, 2022 5.00 pm - Pwyllgor Cynllunio

5. Cais Rhif. 19/0788/LBC - Ystâd Castell Rhiw'r-perrai, Heol Rhydri i Graig Llan, Rhydri.

 • Cynghorydd Greg Ead - Personal - Datganodd y Cynghorydd G. Ead fuddiant personol yn yr eitem hon gan ei fod yn aelod o Ymddiriedolaeth Gadwraeth Castell Rhiw'r Perrai ac arhosodd yn y cyfarfod wrth i’r cais gael ei ystyried.

Meeting:  Dydd Mercher, 28ain Medi, 2022 5.00 pm - Pwyllgor Cynllunio

6. Cais Rhif. 19/0789/COU - Ystâd Castell Rhiw'r-perrai, Heol Rhydri i Graig y Llan, Rhydri.

 • Cynghorydd Greg Ead - Personal - Datganodd y Cynghorydd G. Ead fuddiant personol yn yr eitem hon gan ei fod yn aelod o Ymddiriedolaeth Gadwraeth Castell Rhiw'r Perrai ac arhosodd yn y cyfarfod wrth i’r cais gael ei ystyried.

Meeting:  Dydd Mercher, 28ain Medi, 2022 5.00 pm - Pwyllgor Cynllunio

7. Cais Rhif. 19/0790/LBC - Ystâd Castell Rhiw'r-perrai, Heol Rhydri i Graig Llan, Rhydri.

 • Cynghorydd Greg Ead - Personal - Datganodd y Cynghorydd G. Ead fuddiant personol yn yr eitem hon gan ei fod yn aelod o Ymddiriedolaeth Gadwraeth Castell Rhiw'r Perrai ac arhosodd yn y cyfarfod wrth i’r cais gael ei ystyried.

Meeting:  Dydd Mercher, 9fed Tachwedd, 2022 5.00 pm - Pwyllgor Cynllunio

4. Rhif Cais Eitem Rhagarweiniol 19/1018/OUT - Tir Cyfeirnod Grid 310845 196295, Brooklands, Nelson.

 • Cynghorydd Brenda Miles - Personal and Prejudicial - Datganodd y Cynghorydd B. Miles fuddiant personol a rhagfarnus yn Eitem 4 ar yr Agenda (Eitem Rhagair Rhif 19/1018/OUT, oherwydd ei fod yn byw yn agos at ardal Brooklands, ac felly gadawodd y cyfarfod tra bod y cais yn cael ei drafod.

Meeting:  Dydd Mercher, 9fed Tachwedd, 2022 5.00 pm - Pwyllgor Cynllunio

6. Rhif Cais 22/0619/NCC - Austin Grange, Lôn Drefol Ddeheuol Maes Glas, Caerffili CF83 1LN.

 • Cynghorydd John Taylor - Personal and Prejudicial - Datganodd y Cynghorydd J. Taylor fuddiant personol a rhagfarnus yn Eitem 6 ar yr Agenda (Cais Rhif 22/0619/NCC), fel cyswllt agos i rywun â buddiant llesiannol yn lleoliad y datblygiad, ac felly gadawodd y cyfarfod tra bod y cais yn cael ei drafod.

Meeting:  Dydd Mercher, 8fed Chwefror, 2023 5.00 pm - Pwyllgor Cynllunio

5. Rhif Cais: 21/1158/RET - GLJ Recycling Ltd, Chapel Bridge Yard, Ystâd Ddiwydiannol Fferm y Capel, Cwmcarn, Casnewydd NP11 7NL.

 • Cynghorydd Andrew Whitcombe - Personal and Prejudicial - Roedd y Cynghorydd A. Whitcombe wedi gwneud ei feddwl am Gais Rhif: 21/1158/RET oherwydd mae wedi gwrthwynebu'r cais fel Aelod Ward lleol, ac ni chymerodd ran yn y ddadl na'r bleidlais ddilynol.

Meeting:  Dydd Mercher, 8fed Chwefror, 2023 5.00 pm - Pwyllgor Cynllunio

6. Rhif Cais: 22/0175/NCC - Fferm Gelliargwellt Uchaf, Gelligaer Road, Gelligaer, Hengoed CF82 8FY.

 • Cynghorydd Brenda Miles - Personal and Prejudicial - Datganodd y Cynghorydd B. Miles fuddiant personol a rhagfarnus yn – Cais Rhif: 22/0175/NCC oherwydd bod ganddi fuddiant llesiannol mewn chwarel y gellid ei hystyried fel cystadleuydd, a gadawodd y cyfarfod i'r cais gael ei drafod.

Meeting:  Dydd Mercher, 8fed Mawrth, 2023 5.00 pm - Pwyllgor Cynllunio

5. Eitem Rhagarweiniol - Rhif Cais 22/0175/NCC - Fferm Gelliargwellt Uchaf, Gelligaer Road, Gelligaer, Hengoed CF82 8FY.

 • Cynghorydd Brenda Miles - Personal and Prejudicial - Datganodd y Cynghorydd B. Miles fuddiant personol a rhagfarnus oherwydd bod ganddo fuddiant llesiannol mewn chwarel y gellid ei hystyried fel cystadleuydd. Gadawodd y cyfarfod tra roedd y cais yn cael ei drafod.

Meeting:  Dydd Mercher, 8fed Mawrth, 2023 5.00 pm - Pwyllgor Cynllunio

7. Rhif Cais 22/0994/LA - Ysgol Gyfun Pontllan-fraith, Coed-Cae-Ddu Road, Pontllan-fraith, Coed Duon NP12 2YB.

 • Cynghorydd Mike Adams - Personal and Prejudicial - Datganodd y Cynghorydd M. Adams fuddiant personol a rhagfarnus oherwydd ei fod yn byw yn agos at y safle. Gadawodd y cyfarfod tra roedd y cais yn cael ei drafod.

Meeting:  Dydd Mercher, 8fed Mawrth, 2023 5.00 pm - Pwyllgor Cynllunio

4. Eitem Rhagarweiniol - Rhif Cais 21/1158/RET - GLJ Recycling Ltd, Chapel Bridge Yard, Ystâd Ddiwydiannol Fferm y Capel, Cwmcarn, Casnewydd, NP11 7NL.

 • Cynghorydd Andrew Whitcombe - Personal and Prejudicial - Datganodd y Cynghorydd A. Whitcombe fuddiant personol a rhagfarnus oherwydd ei fod wedi penderfynu ar y cais ymlaen llaw oherwydd ei fod yn gwrthwynebu fel Aelod Ward lleol. Gadawodd y cyfarfod tra roedd y cais yn cael ei drafod.