Y cyngor a democratiaeth > Datganiadau

Datgan cysylltiad

 Declarations of interest for agenda item 'Adroddiad Blynyddol Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Cymdeithasol a Thai ar gyfer 2022/23.'

  • Cynghorydd Donna Cushing - Personal - Fe wnaeth y Cynghorydd D. Cushing ddatgan buddiant personol gan fod aelod agos o'i theulu yn cael gofal cymdeithasol. Gan mai buddiant personol yn unig oedd hwn, nid oedd yn ofynnol iddi adael y cyfarfod ac roedd modd iddi gymryd rhan lawn yn y ddadl.