Y cyngor a democratiaeth > Datganiadau

Datgan cysylltiad

 Declarations of interest for agenda item 'I dderbyn rhybudd o gynnig Hysbysiad o Gynnig - Chwarel Ty Llyd, Ynys-Ddu.'

  • Cynghorydd Mike Adams - Personal - Fe wnaeth y Cynghorydd Adams ddatgan buddiant personol gan ei fod e'n gweithio yn South Wales Switchgear yn ystod y cyfnod hwn.