Y cyngor a democratiaeth > Datganiadau

Datgan cysylltiad

 Declarations of interest for agenda item 'Terfyniad Gwirfoddol Arfaethedig o Gontract Menter Cyllid Preifat Ysgolion Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili.'

  • Cynghorydd Andrew Whitcombe - Personal - Fe wnaeth y Cynghorydd A. Whitcombe ddatgan buddiant personol oherwydd bod ei wyres yn mynychu Ysgol Gyfun Cwm Rhymni.
  • Cynghorydd Ceri Wright - Personal - Fe wnaeth y Cynghorydd C. Wright ddatgan buddiant personol oherwydd bod ei mab yn mynychu Ysgol Gyfun Cwm Rhymni.
  • Cynghorydd Colin Peter Mann - Personal - Fe wnaeth y Cynghorydd C. Mann ddatgan buddiant personol oherwydd ei fod yn Llywodraethwr a benodwyd gan yr Awdurdod Addysg Lleol yn Ysgol Gyfun Cwm Rhymni.
  • Cynghorydd John Eryl Roberts - Personal - Fe wnaeth y Cynghorydd J. Roberts ddatgan buddiant personol oherwydd bod ei wyrion yn mynychu Ysgol Gyfun Cwm Rhymni.
  • Cynghorydd Martyn Paul James - Personal - Fe wnaeth y Cynghorydd M. James ddatgan buddiant personol oherwydd ei fod yn Llywodraethwr a benodwyd gan yr Awdurdod Addysg Lleol yn Ysgol Lewis Pengam.
  • Cynghorydd Mrs Lisa Phipps - Personal - Fe wnaeth y Cynghorydd L. Phipps ddatgan buddiant personol oherwydd bod ei chwaer yn gweithio yn Ysgol Gyfun Cwm Rhymni (safle'r Gwyndy) a bod ei nith yn mynychu Ysgol Gyfun Cwm Rhymni (safle Gelli Haf).
  • Cynghorydd Robert Edward Chapman - Personal - Fe wnaeth y Cynghorydd R. Chapman ddatgan buddiant personol oherwydd bod ei wyres yn mynychu Ysgol Gyfun Cwm Rhymni.