Y cyngor a democratiaeth > Datganiadau

Datgan cysylltiad

 Declarations of interest for agenda item 'Eitem Rhagarweiniol - Rhif Cais 21/1158/RET - GLJ Recycling Ltd, Chapel Bridge Yard, Ystâd Ddiwydiannol Fferm y Capel, Cwmcarn, Casnewydd, NP11 7NL.'

  • Cynghorydd Andrew Whitcombe - Personal and Prejudicial - Datganodd y Cynghorydd A. Whitcombe fuddiant personol a rhagfarnus oherwydd ei fod wedi penderfynu ar y cais ymlaen llaw oherwydd ei fod yn gwrthwynebu fel Aelod Ward lleol. Gadawodd y cyfarfod tra roedd y cais yn cael ei drafod.