Y cyngor a democratiaeth > Datganiadau

Datgan cysylltiad

 Declarations of interest for agenda item 'Rhif Cais 22/0994/LA - Ysgol Gyfun Pontllan-fraith, Coed-Cae-Ddu Road, Pontllan-fraith, Coed Duon NP12 2YB.'

  • Cynghorydd Mike Adams - Personal and Prejudicial - Datganodd y Cynghorydd M. Adams fuddiant personol a rhagfarnus oherwydd ei fod yn byw yn agos at y safle. Gadawodd y cyfarfod tra roedd y cais yn cael ei drafod.