Y cyngor a democratiaeth > Datganiadau

Datgan cysylltiad

 Declarations of interest for agenda item 'Eitem Rhagarweiniol - Rhif Cais 22/0175/NCC - Fferm Gelliargwellt Uchaf, Gelligaer Road, Gelligaer, Hengoed CF82 8FY.'

  • Cynghorydd Brenda Miles - Personal and Prejudicial - Datganodd y Cynghorydd B. Miles fuddiant personol a rhagfarnus oherwydd bod ganddo fuddiant llesiannol mewn chwarel y gellid ei hystyried fel cystadleuydd. Gadawodd y cyfarfod tra roedd y cais yn cael ei drafod.