Y cyngor a democratiaeth > Datganiadau

Datgan cysylltiad

 Declarations of interest for agenda item 'Grant Cartrefi Gwag Cenedlaethol.'

  • Cynghorydd Carol Andrews - Personal - Datganodd y Cynghorydd Andrews fuddiant personol yn unig am fod gan ei mam-yng-nghyfraith eiddo gwag, felly, nid oedd yn ofynnol iddi adael y cyfarfod roedd hi’n gallu cymryd rhan lawn yn y ddadl a'r bleidlais.