Y cyngor a democratiaeth > Datganiadau

Datgan cysylltiad

 Declarations of interest for agenda item 'Cynigion Cyllideb 2023/24.'

 • Cynghorydd Amanda McConnell - Personal - Datganodd y Cynghorydd A. McConnell fuddiant personol gan ei bod yn Aelod o Bwyllgor Neuadd Bentref Machen a Chanolfan Gymunedol Graig-y-rhaca.
 • Cynghorydd Ann Gair - Personal - Datganodd y Cynghorydd A. Gair fuddiant personol gan ei bod yn Aelod o Bwyllgor Rheoli Canolfan Gymunedol Tir-y-Birth a Cascade.
 • Cynghorydd Ceri Wright - Personal - Datganodd y Cynghorwyr C. Wright fuddiant personol gan eu bod yn aelodau o Awdurdod Tân ac Achub De Cymru.
 • Cynghorydd Chris Morgan - Personal - Datganodd y Cynghorydd C. Morgan fuddiant personol gan ei fod yn Aelod o Bwyllgorau Canolfan Gymunedol Graig-y-rhaca a Neuadd Bentref Machen.
 • Cynghorydd Colin Elsbury - Personal - Datganodd y Cynghorwyr C. Elsbury fuddiant personol gan eu bod yn aelodau o Awdurdod Tân ac Achub De Cymru.
 • Cynghorydd Colin Peter Mann - Personal - Datganodd y Cynghorydd C. Mann fuddiant personol gan ei fod yn Aelod o Bwyllgor Rheoli Canolfan Gymunedol Llanbradach.
 • Cynghorydd Donna Cushing - Personal - Datganodd y Cynghorydd D. Cushing fuddiant personol gan ei bod yn Gadeirydd Pwyllgor Rheoli Canolfan Gymunedol Cefn Hengoed.
 • Cynghorydd Haydn Pritchard - Personal - Datganodd y Cynghorydd H. Pritchard fuddiant personol gan ei fod yn aelod o Bwyllgor Reoli'r Ganolfan Gymunedol ac yn aelod o Bwyllgor Clwb Pêl-droed Lleol.
 • Cynghorydd Miss Elaine Forehead - Personal - Datganodd y Cynghorydd E. Forehead fuddiant personol gan ei bod yn Gadeirydd Canolfan Gymunedol y Fan.
 • Cynghorydd Mrs Teresa Parry - Personal - Datganodd y Cynghorydd T. Parry fuddiant personol gan ei bod ar Bwyllgor Rheoli Canolfan Gymunedol Hengoed.
 • Cynghorydd Ms Philippa Leonard - Personal - Datganodd y Cynghorydd P. Leonard fuddiant personol gan ei bod yn Gadeirydd Pwyllgor Rheoli Canolfan Gymunedol Trem y Sianel.
 • Cynghorydd Nigel George - Personal - Datganodd y Cynghorydd N. George fuddiant personol gan ei fod yn aelod o Bwyllgor Rheoli Canolfan Gymunedol Trem y Sianel.
 • Cynghorydd Robert Edward Chapman - Personal - Datganodd y Cynghorydd R. Chapman fuddiant personol gan ei fod yn Gadeirydd Pwyllgor Rheoli Canolfan Gymunedol Fochriw.
 • Cynghorydd Sean Morgan - Personal - Datganodd y Cynghorydd S. Morgan fuddiant personol gan ei fod yn eistedd ar Bwyllgor Rheoli Canolfan Gymunedol Nelson.
 • Cynghorydd Walter Williams - Personal - Datganodd y Cynghorydd W. Williams fuddiant personol gan ei fod yn aelod o Bwyllgor Tŷ Cymunedol a Chanolfan Hamdden Markham.