Y cyngor a democratiaeth > Datganiadau

Datgan cysylltiad

 Declarations of interest for agenda item 'Rhif Cais: 22/0175/NCC - Fferm Gelliargwellt Uchaf, Gelligaer Road, Gelligaer, Hengoed CF82 8FY.'

  • Cynghorydd Brenda Miles - Personal and Prejudicial - Datganodd y Cynghorydd B. Miles fuddiant personol a rhagfarnus yn – Cais Rhif: 22/0175/NCC oherwydd bod ganddi fuddiant llesiannol mewn chwarel y gellid ei hystyried fel cystadleuydd, a gadawodd y cyfarfod i'r cais gael ei drafod.