Y cyngor a democratiaeth > Datganiadau

Datgan cysylltiad

 Declarations of interest for agenda item 'Rhif Cais: 21/1158/RET - GLJ Recycling Ltd, Chapel Bridge Yard, Ystâd Ddiwydiannol Fferm y Capel, Cwmcarn, Casnewydd NP11 7NL.'

  • Cynghorydd Andrew Whitcombe - Personal and Prejudicial - Roedd y Cynghorydd A. Whitcombe wedi gwneud ei feddwl am Gais Rhif: 21/1158/RET oherwydd mae wedi gwrthwynebu'r cais fel Aelod Ward lleol, ac ni chymerodd ran yn y ddadl na'r bleidlais ddilynol.