Y cyngor a democratiaeth > Datganiadau

Datgan cysylltiad

 Declarations of interest for agenda item 'Taliadau Cyfrif Refeniw Tai - 2023/2024'

  • Cynghorydd Amanda McConnell - Personal and Prejudicial - Datganodd y Cynghorydd A. McConnell fuddiant personol a rhagfarnus fel tenant y Cyngor ac, felly, gadawodd y cyfarfod wrth i'r eitem hon gael ei hystyried.