Y cyngor a democratiaeth > Datganiadau

Datgan cysylltiad

 Declarations of interest for agenda item 'Rhif Cais 22/0619/NCC - Austin Grange, Lôn Drefol Ddeheuol Maes Glas, Caerffili CF83 1LN.'

  • Cynghorydd John Taylor - Personal and Prejudicial - Datganodd y Cynghorydd J. Taylor fuddiant personol a rhagfarnus yn Eitem 6 ar yr Agenda (Cais Rhif 22/0619/NCC), fel cyswllt agos i rywun â buddiant llesiannol yn lleoliad y datblygiad, ac felly gadawodd y cyfarfod tra bod y cais yn cael ei drafod.