Y cyngor a democratiaeth > Datganiadau

Datgan cysylltiad

 Declarations of interest for agenda item 'Rhif Cais Eitem Rhagarweiniol 19/1018/OUT - Tir Cyfeirnod Grid 310845 196295, Brooklands, Nelson.'

  • Cynghorydd Brenda Miles - Personal and Prejudicial - Datganodd y Cynghorydd B. Miles fuddiant personol a rhagfarnus yn Eitem 4 ar yr Agenda (Eitem Rhagair Rhif 19/1018/OUT, oherwydd ei fod yn byw yn agos at ardal Brooklands, ac felly gadawodd y cyfarfod tra bod y cais yn cael ei drafod.