Y cyngor a democratiaeth > Datganiadau

Datgan cysylltiad

 Declarations of interest for agenda item 'Cais Rhif. 19/0789/COU - Ystâd Castell Rhiw'r-perrai, Heol Rhydri i Graig y Llan, Rhydri.'

  • Cynghorydd Greg Ead - Personal - Datganodd y Cynghorydd G. Ead fuddiant personol yn yr eitem hon gan ei fod yn aelod o Ymddiriedolaeth Gadwraeth Castell Rhiw'r Perrai ac arhosodd yn y cyfarfod wrth i’r cais gael ei ystyried.